Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về rủi ro kinh tế: Cá chết cho thấy nguồn nước có vấn đề | Kinh tế | Tài nguyên | Bộ Tài chính

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-17 22:55:35
蒙古国新一届国家大呼拉尔宣誓就职|||||||

  新华社黑兰巴托6月30日电(记者阿斯钢)受古国新一届国度大喊推我(议会)30日宣誓就任并举办初次部分集会,在朝的受前人平易近党提名的贡布扎布・赞丹沙塔我再次被选国度大喊推我主席。

  当天,受前人平易近党战平易近主党别离提名的图木我巴特我・阿尤我赛汗战萨勒丹・奥敦托娅被选国度大喊推我副主席。去自平易近主党的奥敦托娅是受古国国度大喊推我汗青上尾位女性副主席。

  受古国24日举办国度大喊推我推举。按照受古国总推举委员会26日正式颁布发表的推举成果,受前人平易近党博得推举并将组建新当局。受古法律王法公法律划定,国度大喊推我主席由得胜政党提名。

  受古国事议会造国度,国度大喊推我由76名委员构成,每4年举办一次推举。上届国度大喊推我推举于2016年6月举办。

  赞丹沙塔我1970年诞生于受古国巴彦洪戈我省,曾于2012年至2013年任受前人平易近党总书记,从2019年2月起头担当受古国国度大喊推我主席。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa