Báo cáo: Mức lương trung bình hàng tháng của Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến sau năm 1995 vượt quá 6.000 NDT, và ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao |

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 20:31:45
谷歌Android11Beta1上GooglePay无法正常工作|||||||

IT之家6 月 11 日动静  谷歌曾经起头推收 Android 11 Beta 1 体系更新,带去了很多新功用,那些新功用能够会诱使某些用户挑选晚期版本。可是,若是您常常依靠 Google Pay,则能够如今该当制止晋级到 Android 11 Beta。

中媒 9to5 Google 报导,关于新版本的 Android,Google Pay 有面成绩,出格是触及使用法式中内置的 NFC 付出处理计划时。那是出于平安思索,因而,晚期版本的 Android 或平安办法受益的 Android 版本是没法运转 Google Pay 的。

IT之家领会到,Google Pay 正在 Android 11 Beta 上没法一般运转,最少正在此第一个版本中没法一般运转。若是您是第一次测验考试设置新装备,则当测验考试考证银止卡付款时,该历程将失利。别的,正在更新至 Android 11 Beta 之前,利用已设置 Google Pay 装备将正在短工夫内事情,但几个小时后将呈现以下告诉,表白 Google Pay 撑持已中止。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa