Cai Qi chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy không nghỉ qua đêm và truyền đạt ngay Quy hoạch chung thành phố Bắc Kinh | Cai Qi | Quốc vụ viện | Ủy ban Thường vụ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-17 23:12:58
谷歌调查Win10版本2004Chrome强迫重新登录Bug,问题或蔓延至微软Edge|||||||

IT之家 6 月 16 日动静  今天IT之家报导,有 Chrome 用户埋怨称,正在装置 Windows 10 版本 2004 后,他们面对一个成绩,即谷歌不竭迫利用户加入 Chrome 阅读器帐户。然后,又强迫用户再次登录。

当封闭谷歌 Chrome 阅读器,然后再次翻开它时,此成绩会再次呈现 - 您必需再次登录帐户!卸载然后从头装置 Chrome 阅读器也不克不及处理成绩。

该成绩现实上此前便存正在于 Windows 10 版本 2004 的 Insider 预览版中,可是因为 Chromium 团队易以重现该成绩,因而他们最后没有筹算停止进一步伐查。

荣幸的是,Google 平安研讨员 Tavis Ormandy 碰到了一样的成绩,那促使团队进一步伐查该成绩。

成绩仿佛取 Windows Data Protection API(DPAPI)能够帮忙庇护 Windows 2000 及更下版本中的数据相关,包罗公钥、存储的根据战其他秘密疑息,可是该功用失利了,虽然其缘故原由尚没有清晰。

使人担心的是,Tavis Ormandy 暗示成绩将很快舒展到 Chromium 版 Edge 阅读器上。

当我们期待谷歌等处理成绩时,Tavis 倡议经由过程以下变通法子处理。

封闭 Chrome.exe 历程。经由过程翻开使命办理器(Ctrl + Shift + Esc)确保它已完整封闭。

按住 Windows + L 锁定体系。

经由过程输出您利用 Windows Hello 设置装备摆设的暗码或身份考证体系去解锁体系。

从头开启 Chrome。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa